top of page
  • Instagram

"REFERENSER" OCH ANDRA KARAKTÄRSVIDEOR 

(i urval)

av och med Louise Löwenberg

REFERENSER är ett satirprojekt i videoformat där jag spelar karaktärer som utger sig för att vara referenser till en fiktiv version av mig. Med tiden har mina videor utökats med andra teman.

2023 valdes en hopklippt version av REFERENSER ut att visas på Scenkonstbiennalen på Dramaten i Stockholm.

Samtliga videor finns att se på min instagram.​

BEATRICE MAALBERG-SPRITZ GÖR ETT INLÄGG I KULTURDEBATTEN.

JANINA PÅ KUNDSERVICE - DEL 1

JANINA PÅ KUNDSERVICE -DEL 2

JANINA PÅ KUNDSERVICE - DEL 3

UTHYRES

DR BENGT EDGREN - REFERENSER

SLÄKTINGEN - REFERENSER

REGISSÖREN I - REFERENSER

A-KASSEHANDLÄGGAREN

- REFERENSER

REGISSÖREN II - REFERENSER

ARBETSGIVAREN - REFERENSER

HUMORKILLEN - REFERENSER

RECENSENTEN - REFERENSER

REGISSÖREN III - REFERENSER

INFLUENCERN - REFERENSER

bottom of page